Research Article
PDF BibTex RIS Cite

Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerinin Sivas İli Boya ve Plastik İşletmeleri Açısından Karşılaştırılması

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 105 - 116, 18.07.2023

Abstract

Sanayi devrimi ile birlikte insan faktörünün önemi daha çok önem kazanmıştır. Bu yüzden işletmelerin hedeflerine ulaşmasında çalışanların önemi çok fazladır. İnsan faktörü bu derece önem arz ettiği için işletmelerinde çalışanlarının ihtiyaçlarına daha çok özen göstermeye başlamışlardır. Ancak işletmeler bazı dönemlerde zor süreçler yaşayabilirler yaşana bu süreçler sonucun işletmelerin varlıkları tehlikeye girebilir. Bu gibi durumlarda işletmeler yoğun çaba harcayarak oluşan krizleri yönetmeye çalışmaktadır. Bu çalışmada Sivas ilinde faaliyet gösteren iki ayrı grup olan boya ve plastik sektöründe anket uygulaması yapılmıştır. Çalışmada yüzdelik değerlere bakıldıktan sonra Ki-Kare testi uygulanmıştır. Araştırma sonucuna göre boya sektöründe faaliyet gösteren işletmeler krizlerden daha çok etkilendiği görülmüştür.

References

  • Akgemci, Tahir ve Güleş Kürşat Hasan (2010) İşletmelerde Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitapevi Haşit, Gürkan (2013). “Kriz Kavramı Ve İşletmeler Açısından Kriz Yaratan Faktörler”(ed. Gürkan HAŞİT). Kriz İletişimi Ve Yönetimi. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları Saray Matbaacılık. Öncül, Sadık Mehmet, Taraf Hasan Filizöz Berrin (2005). Sivas Sanayi İşletmeleri ve Kriz. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şen, Fatih (2011). Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi Ve Bir Örnek Olay Analizi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman. Tüz Vergiliel Melek (1996), Kriz Döneminde İşletme Yönetimi. Bursa: Ekim Kitap Evi. Yavaş, Engin (2014). İşletmelerin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları İnsan Kaynakları Politikalarının, İşletmelerin Kriz Aşabilirliğine Olan Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı,

Comparison of Human Resources Management Processes in Crisis Periods in terms of Sivas Province Paint and Plastic Enterprises

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 105 - 116, 18.07.2023

Abstract

With the industrial revolution, the importance of the human factor has gained more importance. Therefore, the importance of employees in achieving the goals of enterprises is very high. Since the human factor is of such importance, they have begun to pay more attention to the needs of their employees in their businesses. However, businesses may experience difficult processes in some periods, and as a result of these processes, the assets of the enterprises may be endangered. In such cases, businesses try to manage the crises that occur by making great efforts. In this study, a questionnaire was applied in the paint and plastic industry, which are two separate groups operating in Sivas. After looking at the percentile values in the study, the Chi-Square test was applied. According to the results of the research, it was seen that the companies operating in the paint sector were more affected by the crises.

References

  • Akgemci, Tahir ve Güleş Kürşat Hasan (2010) İşletmelerde Stratejik Yönetim. Ankara: Gazi Kitapevi Haşit, Gürkan (2013). “Kriz Kavramı Ve İşletmeler Açısından Kriz Yaratan Faktörler”(ed. Gürkan HAŞİT). Kriz İletişimi Ve Yönetimi. Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları Saray Matbaacılık. Öncül, Sadık Mehmet, Taraf Hasan Filizöz Berrin (2005). Sivas Sanayi İşletmeleri ve Kriz. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Şen, Fatih (2011). Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmelerde Kriz Yönetimi Ve Bir Örnek Olay Analizi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Karaman. Tüz Vergiliel Melek (1996), Kriz Döneminde İşletme Yönetimi. Bursa: Ekim Kitap Evi. Yavaş, Engin (2014). İşletmelerin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları İnsan Kaynakları Politikalarının, İşletmelerin Kriz Aşabilirliğine Olan Etkileri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atılım Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Yönetimi Anabilim Dalı,

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Mete Feti GÖKTÜRK
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0009-0009-9202-9647
Türkiye


Hilal ERTURHAN IŞKIN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0003-4380-7528
Türkiye

Publication Date July 18, 2023
Submission Date July 11, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
GÖKTÜRK, M. F., & ERTURHAN IŞKIN, H. (2023). Kriz Dönemlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi Süreçlerinin Sivas İli Boya ve Plastik İşletmeleri Açısından Karşılaştırılması. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 105-116.