Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ASSESSMENT OF SERVICE POTENTIAL CENTER OF YILDIZ MOUNTAIN WINTER SPORTS CENTER

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1-2, 176 - 184, 29.12.2022

Öz

Winter tourism for Sivas tourism has an important place. It is a city suitable for winter tourism due to Sivas climate. In this direction, Yıldız Mountain region has been evaluated as a winter sports center. Winter sports center was established with state investments in Yıldız Mountain region. Winter sports facilities are currently serving on Yıldız Mountain. In this scope, there are skiing facilities in the region, facilities for the day-trippers and accommodation facilities. However, the facilities remain idle with the closing of the ski season. In this study, it was discussed that the region could not be evaluated as a high altitude camp center during the periods outside the ski season. An assessment was made using secondary data in this direction. Secondary data were formulated by the General Directorate of Meteorology, Governorship of Sivas, Provincial Directorate of Youth and Sports, Cumhuriyet University and Sivas Culture and Tourism Provincial Directorate. In the direction of the obtained secondary data, the result of the physical, climatic and geographical conditions necessary for the Yıldız Mountain winter sports center to serve as a high altitude camp center has been achieved. On the other hand, the accommodation facilities were the result of the investments that had to be made in terms of organized tournament-organization and transportation.

Kaynakça

 • Adnan Akın. (2015). Spor Turizminin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Number: 3/2, ss. 20-30.
 • Gibson Heather J. (2010). Active Sport Tourism: Who Participates?, Leisure Studies, 17:2, 155- 170, DOI: 10.1080/026143698375213.
 • http://goerzurum.net/wp-content/uploads/2014/02/yuksek-irtifa.pdf. http://www.meteoroloji.gov.tr.
 • http://www.sivaskulturenvanteri.com
 • http://www.sivaskulturturizm.gov.tr http://www.yildizdagikayakmerkezi.com
 • Toy Süleyman ve Emine Bilgen Eymirli. (2012). Erzurum'un Yüksek İrtifa Sporcu Kampları Açısından Potansiyeli, İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Notları,
 • http://www.kudaka.org.tr/ekler/ba678-yuksek_irtifasporcu_kamplari.pdf.
 • Türsab, (2015). https://www.tursab.org.tr/dosya/12195/tursab-spor-turizmi raporu_ 12195_ 567017 3.p df.

YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİNİN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1-2, 176 - 184, 29.12.2022

Öz

Sivas turizmi için kış turizmi önemli bir yere sahiptir. Sivas ikliminden ötürü kış turizmine elverişli bir şehirdir. Bu doğrultuda Yıldız Dağı bölgesi kış sporları merkezi olarak değerlendirilmiştir. Yıldız Dağı bölgesinde devlet yatırımları ile kış sporları merkezi kurulmuştur. Yıldız Dağında hâlihazırda kış sporları tesisleri hizmet vermektedir. Bu kapsamda bölgede kayak tesisleri, günübirlikçilerin faydalanabileceği tesisler ve konaklama tesisi bulunmaktadır. Ancak söz konusu tesisler kayak sezonun kapanması ile birlikte atıl kalmaktadır. Bu çalışmada kayak sezonu dışında kalan dönemlerde bölgenin yüksek irtifa kamp merkezi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği tartışılmıştır. Bu doğrultuda ikincil veriler kullanılarak bir değerlendirme yapılmıştır. İkincil veri olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sivas Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi ve Sivas Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü tarafından resmi olarak tasnif edilmiş veriler kullanılmıştır. Elde edilen ikincil veriler doğrultusunda Yıldız Dağı kış sporları merkezinin yüksek irtifa kamp merkezi olarak hizmet verebilmesi için gerekli fiziki, iklimsel ve coğrafik şartların birçoğunu taşıdığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer taraftan konaklama tesisleri, düzenlenen turnuva-organizasyon ve ulaşım açısından yapılması gereken yatırımlarında olduğu sonucuna varılmıştır.

Kaynakça

 • Adnan Akın. (2015). Spor Turizminin Etkileri Üzerine Bir Alan Araştırması, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Number: 3/2, ss. 20-30.
 • Gibson Heather J. (2010). Active Sport Tourism: Who Participates?, Leisure Studies, 17:2, 155- 170, DOI: 10.1080/026143698375213.
 • http://goerzurum.net/wp-content/uploads/2014/02/yuksek-irtifa.pdf. http://www.meteoroloji.gov.tr.
 • http://www.sivaskulturenvanteri.com
 • http://www.sivaskulturturizm.gov.tr http://www.yildizdagikayakmerkezi.com
 • Toy Süleyman ve Emine Bilgen Eymirli. (2012). Erzurum'un Yüksek İrtifa Sporcu Kampları Açısından Potansiyeli, İnovasyona Dayalı Bölgesel Turizm Stratejisi Notları,
 • http://www.kudaka.org.tr/ekler/ba678-yuksek_irtifasporcu_kamplari.pdf.
 • Türsab, (2015). https://www.tursab.org.tr/dosya/12195/tursab-spor-turizmi raporu_ 12195_ 567017 3.p df.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Çetin ŞİMŞEK Bu kişi benim
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-6045-7278
Türkiye


Mustafa IŞKIN> (Sorumlu Yazar)
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Turizm Fakültesi
0000-0002-5097-2268
Türkiye


Özlem AKIN>
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-9836-8764
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 29 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 19 Aralık 2022
Kabul Tarihi 23 Aralık 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 5, Sayı 1-2

Kaynak Göster

APA Şimşek, Ç. , Işkın, M. & Akın, Ö. (2022). YILDIZ DAĞI KIŞ SPORLARI MERKEZİNİN POTANSİYELİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 5 (1-2) , 176-184 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/74441/1221385