Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

KIRŞEHİR İLİNİN COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ ÜRÜNLERİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2, 147 - 159, 23.12.2021

Öz

Belirgin bir özelliği, tarihi veya diğer yapısal özellikleri ile ürünün kökenin bulunduğu bir yer, bölge veya ülke ile özdeşleşen her şey coğrafi işaretli ürünler olarak tanımlanır ve bu türdeki ürünler kendilerine özgü yasalar ile koruma altına alınmıştır. Coğrafi işaretler, menşe adı ve mahreç işareti olarak iki ayrı grupta incelenmektedir. Coğrafi işaretler tarımsal, doğal, maden, el sanatları, yöresel yemek veya sanayi ürünleri de olabilmektedir. Bu çalışmada, Kırşehir ilinde coğrafi işaret tescili alan yöresel ürün ve yemekler tanıtılarak, coğrafi işarete sahip ürün ve yemeklerin gastronomi turizmine katkısı belirlenmeye çalışılmıştır. Kırşehir ili, Kaman cevizi, Kırşehir Höşmerim tatlısı ve Kırşehir Çullaması olmak üzere toplamda üç coğrafi işaretli ürüne sahiptir. Coğrafi işarete sahip olan yöresel ürün ve yemeklerin Kırşehir gastronomi turizminin gelişimine katkısı için öneriler sunulmuştur. Araştırma bulgularına göre ortaya çıkan genel görüş, Kırşehir’in coğrafi işaretli ürünlerinin doğru ve etkili tanıtım ve pazarlama çalışmaları ile gastronomi turizminin gelişiminde bir araç görevi üstlenebileceği yönündedir.

Kaynakça

 • referans1 ANONİM, c. 2011. https://izmirdergisi.com.tr. Erişim tarihi: 08.09.2011
 • referans2 BALTACI, A. (2019). Nitel Araştırma Süreci: Nitel Bir Araştırma Nasıl Yapılır? Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 5(2), 368-388.
 • referans3 BOZGEYİK, H. (2009), “Coğrafi İşaretlerin Kullanımı ve Denetimi (Antep Baklavasının Coğrafi İşaret olarak Tescili Üzerine)”, FMR Dergisi, 9(2), 9-22.
 • referans4 ÇALIŞKAN, V., & KOÇ, H. (2012). Türkiye'de Coğrafi İşaretlerin Dağılış Özelliklerinin ve Coğrafi İşaret Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Doğa Coğrafya Dergisi,
 • referans5 GÖKOVALI, U., ÖZDEMİR, H., (2007), “Coğrafi İşaretler ve Ekonomik Etkileri: Türkiye Örneği”, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 21 (2), 141- 160.
 • referans6 KAN, M., & GÜLÇUBUK, B. (2008). Kırsal Ekonominin Canlanmasında ve Yerel Sahiplenmede Coğrafi İşaretler. U. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 22(2), s. 29-34.
 • referans7 KARACA, O. B. (2016). Geleneksel Peynirlerimizin Gastronomi Turizmindeki Önemi, Journal of tourism and Gastronomy Studies, 3(1), 41-47.
 • referans8 Ş. O. MERCAN (2014), M. ÜZÜLMEZ (2014). Coğrafi İşaretlerin Bölgesel Turizm Gelişmesindeki Önemi: Çanakkale İli Örneği, s. 68- 94.
 • referans9 NİZAM, D. (2011), “Coğrafi İşaretler ve Küresel Piyasalarda Yerelleşen Tarım Ürünleri: Ege Pamuğu Logosu Üzerine Bir Saha Çalışması”, Ekolojik Krize Yanıtlar
 • referans10 OKUMUŞ, B. (2007). Incorporating Local and International Cuisines in The Marketing of Tourism Destinations : The Cases Of Hong Kong and Turkey. Tourism
 • referans11 ORHAN, A. (2012). Yerel Değerlerin Turizm Türüne Dönüştürülmesinde “Coğrafi İşaretlerin” Kullanımı: “İzmit Pişmaniyesi Örneği. Anatolia: Turizm Araştırmaları
 • referans12 SURATNO, B. (2004), “Protection of Geographical Indications”, IP Management Review, 2, 87- 93.
 • referans13 ŞAHİN, G. (2013), Coğrafi İşaretlerin Önemi ve Vize (Kırklareli)’nin Coğrafi İşaretleri” Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 23- 37.
 • referans14 ŞENTÜRK, B. (2011). Coğrafi İşaretlerin Ekonomik Etkileri: Mikro ve Makro Açıdan Bir Değerlendirme. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
 • referans15 TANRIKULU, M. (2012), Türkiye’de Coğrafi İşaretlerin Tespiti ve Tescil Edilmesinin Önemi, Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 1(2), 92-103.
 • referans16 TREGEAR, A. (1998). “Policy initiatives for regional foods: Some insights from consumer research”. Food Policy, 23(5), 383-394.
 • referans17 TÜRK PATENT ENSİTÜSÜ (TPE). (2018), Marka ve Coğrafi İşaret Başvurularının Hazırlanması, Marka ve Coğrafi İşaret İşlemleri ile İlgili Bilgiler ve Gerekli Belgeler, TPE
 • referans18 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (TPE). 2019. https://www.turkpatent.gov.tr/TURKPATENT/
 • referans19 TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ (2015). Coğrafi İşaretler. Erişim Adresi: http://www.tpe.gov.tr/Turk/PatentEnstitüsü/resources/temp/20259A725C47-4DF5-898C-
 • referans20 YENİPINAR, U. (2012). Turizmde Yerel Yiyeceklerin Önemi ve Coğrafi İşaretleme: Van Otlu Peyniri, s. 13-23.
 • referans21 YILDIRIM, A. ve ŞİMŞEK, h. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • referans22 ZOGRAFOS, D. (2008), Geographical Indications and Socio- Economic Development, Working Paperer 3, United Kingdom.
 • referans23 QUAN, B. & WANG D. (2013). Journal of Tourism and Gastronomy Studies ½. s. 39-51.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Otelcilik, Konaklama, Spor ve Turizm
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Ebru AKAY (Sorumlu Yazar)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-1077-3253
Türkiye

Destekleyen Kurum KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
Yayımlanma Tarihi 23 Aralık 2021
Başvuru Tarihi 30 Ekim 2021
Kabul Tarihi 16 Aralık 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Akay, E. (2021). KIRŞEHİR İLİNİN COĞRAFİ İŞARET ALMIŞ ÜRÜNLERİNİN GASTRONOMİ TURİZMİ KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ . Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi , 4 (2) , 147-159 . Retrieved from http://sita.cumhuriyet.edu.tr/tr/pub/issue/66439/1016365

23159            23158                    19544