Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Dergi gönderilen makalelerin değerlendirilmesi ve yayını için ücret talep etmemektedir.