Research Article
PDF BibTex RIS Cite

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve TURİZM: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 31, 18.07.2023

Abstract

İklim değişikliği ve küresel ısınma dünyanın ortak bir sorunudur. Birçok sektörde olumsuz etkiye neden olan iklim değişikliğinin turizm sektörüne olan olumsuzlukları turizm faaliyetlerinin gerçekleştirilemez hale getirmektedir. İklim değişikliği, turistlerin destinasyon seçimlerini, tatil sürelerini ve işletmeleri seçimlerinde önemli bir unsur haline gelmiştir. İklim değişikliği ve küresel ısınma sorunu ile mücadele sürecinde en büyük avantaj toplumsal farkındalığın oluşturulması ve iş birliği içerisinde bu sorunla mücadele edilmesi gerektiğidir. Bu çalışmanın amacı, Sivas Merkez ilçede ikamet eden yerel halkın iklim değişikliği ve turizme yönelik algılarını tespit etmek ve bu algılarının çeşitli değişkenlerle incelemektedir. Bu amaç kapsamında kullanılan anket formu 2021 yılı Kasım, Aralık aylarında Sivas Merkez ilçede ikamet eden 502 kişiyle yüz yüze görüşülerek uygulanmış ve araştırma kapsamında elde edilen veriler SPSS ver:22,0 programı kullanılarak çözümlenmiştir. Anket verilerinin değerlendirilmesinde iklim değişikliği ve turizm algı ölçeği istatiksel olarak anlamlı olup olmadıklarını normal dağılıma uygun olup olmadığı analiz edilerek parametrik test varsayımları yapılmıştır. Analiz bulgularında, yerel halkın iklim değişikliği ve turizm algılarının yüksek olduğu sonucuna varılmıştır

References

 • Aksay, S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. S Ü Fen Ed Fak Fen Derg(25), 2. Bayraç, H. ve Doğan, E. (2016). Türkiye'de Tarım Sektörü iklimlendirme. Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi, 23-48.
 • Bayraç, H. ve Emrah, D. (2016). Türkiye’de İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,, 23-48.
 • Beniston, M. (2010). İklim değişikliği ve Etkileri: İnsan Toplumları için Artan Stres Faktörleri. International Review of the Red Cross, 562.
 • Berritella, M., Bigano, A., Roson, R. ve Tol, R. (2006). A general equilibrium analysis of climate change impacts on tourism. Tourism management, 913-924.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi .
 • Engin, B. (2010). iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi. dergipark, 72. Francisco, F. (2007). Tourism Development and Climate Change. Understanding, Anticipating, Adapting, Participating in the Common Effort,. Madrid: UNWTO, Madrid 2007.
 • Gönençgil, B. ve Deniz, Z. (2017). Türkiye Sıcaklık Ekstremlerindeki Değişkenler. Coğrafya Dergisi, 41-54. Higham, J. ve Hall, C. (2005). Tourism, Recreation and Climate Change. Channel View Publications, Great Britain.

Climate Change and Tourism: The Case of Sivas Province

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 1 - 31, 18.07.2023

Abstract

Climate change and global warming are a common problem of the world. The negative effects of climate change on the tourism sector, which cause negative effects in many sectors, make tourism activities impossible. Climate change has become an important factor in tourists' choice of destinations, vacation durations and businesses. The biggest advantage in the fight against climate change and global warming is the creation of social awareness and the need to combat this problem in cooperation. The aim of this study is to determine the perceptions of the local people residing in Sivas Central district towards climate change and tourism and to examine these perceptions with various variables. The questionnaire form used for this purpose was applied face-to-face with 502 people residing in Sivas Central district in November and December 2021, and the data obtained within the scope of the research were analyzed using the SPSS ver:22.0 program. In the evaluation of the survey data, parametric test assumptions were made by analyzing whether the climate change and tourism perception scale was statistically significant or not, whether it was suitable for normal distribution. In the analysis findings, it was concluded that the local people's perceptions of climate change and tourism are high.

References

 • Aksay, S., Ketenoğlu, O. ve Kurt, L. (2005). Küresel Isınma ve İklim Değişikliği. S Ü Fen Ed Fak Fen Derg(25), 2. Bayraç, H. ve Doğan, E. (2016). Türkiye'de Tarım Sektörü iklimlendirme. Eskişehir Osmangazi İİBF Dergisi, 23-48.
 • Bayraç, H. ve Emrah, D. (2016). Türkiye’de İklim değişikliğinin tarım sektörü üzerine etkileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi,, 23-48.
 • Beniston, M. (2010). İklim değişikliği ve Etkileri: İnsan Toplumları için Artan Stres Faktörleri. International Review of the Red Cross, 562.
 • Berritella, M., Bigano, A., Roson, R. ve Tol, R. (2006). A general equilibrium analysis of climate change impacts on tourism. Tourism management, 913-924.
 • Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E., Akgün, Ö., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi .
 • Engin, B. (2010). iklim değişikliği ile mücadelede uluslararası işbirliğinin önemi. dergipark, 72. Francisco, F. (2007). Tourism Development and Climate Change. Understanding, Anticipating, Adapting, Participating in the Common Effort,. Madrid: UNWTO, Madrid 2007.
 • Gönençgil, B. ve Deniz, Z. (2017). Türkiye Sıcaklık Ekstremlerindeki Değişkenler. Coğrafya Dergisi, 41-54. Higham, J. ve Hall, C. (2005). Tourism, Recreation and Climate Change. Channel View Publications, Great Britain.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Anıl ALTUN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0003-1145-9282
Türkiye


Dilek ŞAHİN
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ
0000-0002-4830-8106
Türkiye

Publication Date July 18, 2023
Submission Date November 28, 2022
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
ALTUN, A., & ŞAHİN, D. (2023). İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ ve TURİZM: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 1-31.