Aim & Scope

Gelişen kurumsal ve akademik alt yapısı ile Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, hem akademik faaliyetleri özendirici hem de bölgesel gelişmelere yön verici bir rol üstlenmektedir. Dergi fikrinin hayata geçirilmesi noktasında bu durum oldukça etkili olmuştur. Bu sentezle, hem akademik faaliyetleri teşvik etmek ve bunların sunulmalarına imkân vermek hem de turizmin kuramsal ve uygulama alanlarında etki yaratabilecek, orijinal ve yüksek kaliteli çalışmaları yayınlamak amacı ile kararlı ve mütevazı bir duruşla SİTA Dergisini yayın hayatına başlamıştır.

Dergimiz, kapsam olarak turizm yazınının geliştirilmesine katkı sağlayacak konularda (Sosyal-Beşeri Bilimler, Turizm, İşletme, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek-İçecek, Turizm Ekonomisi, Yönetim, Pazarlama, Turizm Sosyolojisi, Rekreasyon, Turizm Coğrafyası, Sağlık Turizmi, İletişim, Spor, Kültür, Muhasebe, Sanat Tarihi vb.) yapılmış araştırma veya inceleme yazılarını kabul etmektedir.

Period Months
June December