Review
PDF BibTex RIS Cite

Kış Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kış Turizminin Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 88 - 104, 18.07.2023

Abstract

Değişim ve dönüşümlerin hızla yaşandığı günümüzde seyahatler artık kültür, tarih, doğa, sağlık, gastronomi gibi alternatif turizm türlerine yönelik gerçekleşmektedir. Bu alternatif turizm türlerinden bir tanesi de kış turizmidir. Uluslararası Dağ ve Kış Turizmi Raporu’na göre dünya genelinde 101 ülkede 2.000’in üzerinde kayak alanı ve yaklaşık 400 milyon kayak ziyaretçisi bulunmaktadır. Kış turizmi pazar hacminin her geçen gün büyümesiyle ilişkili olarak bu durum ülkelerin, toplumların ve işletmelerin dikkatini çekmiştir. Nitekim kış turizmi özelinde yapılan yatırımlar ve çalışmalar hız kazanmaya başlamıştır. Bu doğrultuda bu çalışmada kış turizminin gelişimini etkileyen faktörlere değinilmiş ve kış turizminin etkileri detaylı olarak açıklanmaya çalışılmıştır. Klimatolojik ve jeomorfolojik özellikler, ulaşılabilirlik, mekanik tesisler ve kayak pistleri, konaklama imkânları ve niteliği, kara bağımlı olmayan etkinliklerin varlığı, ulusal ve uluslararası tanınırlık, eğitim ve kültür seviyesinin artması, kayak sporuna olan ilginin artması, yılbaşı ve sömestri tatilinin kış döneminde yaşanması ve devletin kış turizmine yönelik tutumu kış turizminin gelişimini etkileyen faktörler olarak ele alınmıştır. Kış turizminin gelişimini etkileyen bu faktörlere odaklanmak, kış turizminin dağlık alanlarda planlı bir şekilde gelişmesini sağlamak ve kış turizmine katılan ziyaretçi sayısını arttırmak için önemlidir. Kış turizminin turizm mevsimini uzatması, turizmi 3S’in egemenliğinden kurtararak talebi daha dengeli hâle getirmesi, yerel kalkındırmayı hızlandırması, sektörel etkisi, ekonomik faaliyetlerin tamamlayıcısı olması ve göçü azaltması gibi birtakım olumlu etkileri bulunmaktadır. Bu bağlamda, kış turizmi sağladığı etkilerden dolayı üzerinde durulması gereken turizm türlerinden birisidir.

References

 • Ağger, V. (2011). Üniversite 2011 Kış Oyunlarının Erzurum Kış Turizmi Potansiyeline Etkileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Akkuş, G. (2019). Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-27.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arbesser, M., Grohall, G., Helmenstein C., & Kleissner, A. (2010) Die ökonomische Bedeutung des alpinen Wintersports in Österreich – Jahresbericht 2009. Wien: Osterreichisches Bundesministeriums fürWirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ).
 • Aytaç, A. S.; Çağlak, S.; Bozdağ, E. ve Çiftçi C. (2014). Karacadağ’da (Şanlıurfa- Diyarbakır) Kış Turizmi Potansiyelini Belirleyen Fiziki Coğrafya Etmenleri. Electronic Turkish Studies, 9(5), 293-305.
 • Bereket, C. (1997). İstatistiklerle Kayak Sporu. Türk Kayak Vakfı Yıllığı, Ankara.
 • Bull, A. (1995). The Economics of Travel and Tourism. Melbourne, Australia: Longman.
 • Claudet, B. L., & Ghantous, N. (2013). Emotions’ Impact on Tourists’ Satisfaction With Ski Resorts: The Mediating Role of Perceived Value. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 624–637.
 • Clifford, H. (2002). Downhill Slide: Why The Corporate Ski Industry Is Bad For Skiing, Ski Towns and The Enviroment. San Francisco, CA: Sierra Club Books.
 • Çakmak, F. ve Yılmaz, Ö. (2017). Turizmin Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi. 1st International Sustainable Tourism Congress - 23-25 Kasım 2017 (s. 90-99), Kastamonu.
 • Demiroğlu, O. C. (2014). Kış Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dinler, Z. (1994). Bölgesel İktisat. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Doğaner, S. (1997). Türkiye’nin Dağlık Alanlarında Kış Turizmini Etkileyen Başlıca Coğrafi Etmenler. Coğrafya Dergisi, 5, 19-44.

A Conceptual Study On The Factors Affecting The Development Of Winter Tourism And The Effects Of Winter Tourism

Year 2023, Volume: 6 Issue: 1, 88 - 104, 18.07.2023

Abstract

Today, where changes and transformations are experienced rapidly, travels are now carried out for alternative tourism types such as culture, history, nature, health and gastronomy. One of these alternative tourism types is winter tourism. According to the International Mountain and Winter Tourism Report, there are over 2,000 ski areas and approximately 400 million ski visitors in 101 countries around the world. This situation has attracted the attention of countries, societies and businesses in relation to the growth of the winter tourism market volume day by day. As a matter of fact, investments and studies made specifically for winter tourism have started to gain momentum. In this direction, in this study, the factors affecting the development of winter tourism have been mentioned and the effects of winter tourism have been tried to be explained in detail. Climatological and geomorphological features, accessibility, mechanical facilities and ski slopes, accommodation facilities and quality, existence of activities that are not dependent on snow, national and international recognition, increase in education and culture level, increase in interest in skiing, experience of new year and semester holidays in winter and state attitudes towards winter tourism are considered as factors affecting the development of winter tourism. It is important to focus on these factors that affect the development of winter tourism, to ensure the planned development of winter tourism in mountainous areas and to increase the number of visitors participating in winter tourism. Winter tourism has some positive effects such as extending the tourism season, making tourism more balanced by freeing tourism from the dominance of 3S, accelerating local development, sectoral effect, complementing economic activities and reducing migration. In this context, winter tourism is one of the types of tourism that should be emphasized due to the effects it provides.

References

 • Ağger, V. (2011). Üniversite 2011 Kış Oyunlarının Erzurum Kış Turizmi Potansiyeline Etkileri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Erzurum.
 • Akkuş, G. (2019). Ilgaz Dağında Kış Turizm Talebi ve Gelişimi. Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 9(1), 1-27.
 • Albayrak, A. (2013). Alternatif Turizm. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Arbesser, M., Grohall, G., Helmenstein C., & Kleissner, A. (2010) Die ökonomische Bedeutung des alpinen Wintersports in Österreich – Jahresbericht 2009. Wien: Osterreichisches Bundesministeriums fürWirtschaft, Familie und Jugend (BMWFJ).
 • Aytaç, A. S.; Çağlak, S.; Bozdağ, E. ve Çiftçi C. (2014). Karacadağ’da (Şanlıurfa- Diyarbakır) Kış Turizmi Potansiyelini Belirleyen Fiziki Coğrafya Etmenleri. Electronic Turkish Studies, 9(5), 293-305.
 • Bereket, C. (1997). İstatistiklerle Kayak Sporu. Türk Kayak Vakfı Yıllığı, Ankara.
 • Bull, A. (1995). The Economics of Travel and Tourism. Melbourne, Australia: Longman.
 • Claudet, B. L., & Ghantous, N. (2013). Emotions’ Impact on Tourists’ Satisfaction With Ski Resorts: The Mediating Role of Perceived Value. Journal of Travel & Tourism Marketing, 30(6), 624–637.
 • Clifford, H. (2002). Downhill Slide: Why The Corporate Ski Industry Is Bad For Skiing, Ski Towns and The Enviroment. San Francisco, CA: Sierra Club Books.
 • Çakmak, F. ve Yılmaz, Ö. (2017). Turizmin Sürdürülebilirliği Açısından Kış Turizmi. 1st International Sustainable Tourism Congress - 23-25 Kasım 2017 (s. 90-99), Kastamonu.
 • Demiroğlu, O. C. (2014). Kış Turizmi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Dinler, Z. (1994). Bölgesel İktisat. Bursa: Ekin Yayınları.
 • Doğaner, S. (1997). Türkiye’nin Dağlık Alanlarında Kış Turizmini Etkileyen Başlıca Coğrafi Etmenler. Coğrafya Dergisi, 5, 19-44.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Tourism (Other)
Journal Section MAKALELER
Authors

Emrah KARA
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ (DR)
0000-0002-3363-8399
Türkiye


Hüseyin ÇEKEN
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ, TURİZM FAKÜLTESİ
0000-0002-6614-3018
Türkiye

Publication Date July 18, 2023
Submission Date April 4, 2023
Published in Issue Year 2023Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA
KARA, E., & ÇEKEN, H. (2023). Kış Turizminin Gelişimini Etkileyen Faktörler ve Kış Turizminin Etkileri Üzerine Kavramsal Bir Çalışma. Sivas Interdisipliner Turizm Araştırmaları Dergisi, 6(1), 88-104.